Niewypały i niewybuchy

PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE

Przedmioty pochodzenia wojskowego np. zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, miny, materiały wybuchowe, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych
Materiały pochodzenia wojskowego lub przemysłowego które są łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi lub w zetknięciu z powietrzem albo wysoką temperaturą np. zawartość butli stalowych, gaśnic, resztki substancji w aparaturze laboratoryjnej

MATERIAŁ WYBUCHOWY STOSOWANY W TECHNICE WOJSKOWEJ JEST CAŁKOWICIE ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I NIEZALEŻNIE OD DATY PRODUKCJI ZACHOWUJE WŁAŚCIWOŚCI WYBUCHOWE.

W PRZYPADKU ODNALEZIENIA PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU

  • nie odkopuj
  • nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi
  • nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów
  • w miarę możliwości zabezpiecz miejsce znalezienia przed dostępem innych osób
  • powiadom Policję - stosuj się do ich wskazówek
  • do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu znaleziska - nie dopuść innych osób  do zbliżania się lub manipulowania przedmiotem

PAMIĘTAJ!

  • nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń, strzelnice, magazyny) 
  • nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach) 
  • zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w tego typu przypadkach.

Źródło: https://mac.gov.pl/files/niewypaly_i_niewybuchy_1.pdf

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji w Polityce Cookies.

OK, rozumiem