Skażenie substancją toksyczną

Zagrożenia mogą powstawać w czasie produkcji, przechowywania, transportu, wykorzystania i składowania substancji toksycznych. 

ZACHOWANIE PODCZAS WYPADKÓW I AWARII TECHNICZNYCH Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

 • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, wysłuchaj komunikatu o powstałym zagrożeniu i dokładnie wykonuj polecenia. Komunikaty o skażeniach mogą być również ogłaszane przez megafony. W miarę możliwości schroń się w budynku
 • nie jedz i nie pij płynów, które mogą być skażone; celów spożywczych używaj wyłącznie wody przegotowanej; nie podawaj skażonej paszy ani płynów zwierzętom hodowlanym 

jeżeli schroniłeś się w budynku:

 • zamknij okna i drzwi, poinformuj o zagrożeniu przebywające z tobą osoby 
 • w miarę możliwości uszczelnij okna, drzwi i otwory wentylacyjne taśmą lub zmoczonymi wodą ręcznikami, szmatami, prześcieradłami itp. 
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem 
 • oddychaj przez filtr zrobiony z tkaniny lub innego miękkiego materiału (chusteczka, szalik, część odzieży, bandaż, wata) zmoczonego w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej, chroń skórę przed zetknięciem się z niebezpieczną substancją 
 • wpuść do budynku zagrożonych przechodniów; jeśli znajdowali się w strefie skażenia, ich odzież powinna pozostać na zewnątrz
 • umyj się dużą ilością czystej wody z mydłem (nie wycieraj)

jeśli jesteś na otwartej przestrzeni:

 • w miarę możliwości chroń drogi oddechowe, staraj się oddychać przez część ubrania (chusteczkę, szalik itp.) 
 • unikaj kontaktu z rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami, oparami; oddal się od miejsca wycieku niebezpiecznych substancji w kierunku prostopadłym do przemieszczających się dymów i oparów
 • szukaj najbliższego budynku w którym będziesz mógł się schronić; wchodząc do pomieszczenia skażone ubranie zostaw na zewnątrz 

jeżeli jesteś w samochodzie:

 • zamknij okna i wyłącz wentylację
 • w miarę możliwości chroń drogi oddechowe, staraj się oddychać przez część ubrania (chusteczkę, szalik itp.) 
 • odjedź z miejsca skażenia
 • jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem niebezpiecznych substancji, dzwoń natychmiast na numer alarmowy 112, w miarę możliwości podając oznaczenie cyfrowe z tablicy na pojeździe
 • Pojazdy przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi cyframi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji. 

UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY OSOBIE POSZKODOWANEJ

 • w miarę możliwości wynieś poszkodowanego z rejonu skażenia 
 • zdejmij skażoną odzież, jeśli to możliwe ciało zmyj dużą ilością czystej wody (nie wycieraj), oczy opłucz bieżącą wodą 
 • w miarę możliwości zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza 
 • w przypadku braku oddechu - zastosuj sztuczne oddychanie, a w przypadku zatrucia pokarmowego - wywołaj wymioty (tylko u przytomnych) 
 • zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem; zapewnij poszkodowanemu pozycję siedząca lub leżącą 
 • nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów 
 • wezwij pomoc

CO ROBIĆ PO ZDARZENIU 

 • jeżeli byłeś ewakuowany, nie wracaj do domu zanim  władze lokalne stwierdzą, że jesteś bezpieczny 
 • odkażanie przeprowadzaj zgodnie z zaleceniami władz lokalnych
 • przed ponownym zamieszkaniem otwórz wszystkie okna, włącz wentylatory i gruntownie przewietrz pomieszczenia - nie zapomnij odsłonić otworów wentylacyjnych
 • umyj się i zmień ubranie 
 • skażone ubranie, maski, środki ochrony indywidualnej szczelnie odizoluj, zakop lub przekaż służbom likwidacji skażeń
 • obserwuj nietypowe objawy zdrowotne, które mogą być spowodowane oddziaływaniem niebezpiecznych substancji.

Źródło: https://mac.gov.pl/files/skazenie_substancja_toksyczna_0.pdf

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji w Polityce Cookies.

OK, rozumiem