Zagrożenie terrorystyczne

Alarmuj w każdym przypadku zauważenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia!!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU STRZELANINY

 • jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie rozległy się strzały, uciekaj z miejsca zagrożonego 
  - nie ratuj rzeczy osobistych i nie staraj się za wszelką cenę pomagać innym
 • biegnij pochylony, obserwuj teren i myśl którędy możesz się wydostać z miejsca zagrożonego
 • jeżeli nie możesz uciekać, szukaj naturalnych osłon które ochronią Cię przed pociskami np. grubych ścian, murków, krawężników czy drzew- połóż się na ziemi osłoń rękami głowę, nie ruszaj się do końca strzelaniny, w miarę możliwości obserwuj otoczenie, czekaj na działanie Policji
 • jeżeli chowasz się za samochodem, jako zasłonę wykorzystaj miejsce ulokowania silnika
 • jeżeli nie możesz wydostać się z budynku, a napastnik Ciebie nie zauważył, ukryj się w jakimś pomieszczeniu:
  • zachowaj ciszę
  • zabarykaduj drzwi, ciężkimi przedmiotami np. szafka, biurko, stół
  • wyłącz źródła dźwięku i światła np. telewizor, radio, oświetlenie 
  • wycisz telefon
  • schowaj się w ciemnym rogu pomieszczenia lub za meblami
  • jeżeli w pomieszczeniu do którego wszedłeś są jakieś osoby, kieruj nimi wydając polecenia wykonania powyższych czynności, poleć im w miarę możliwości rozproszyć się i ukryć za meblami w pomieszczeniu
  • słuchaj odgłosów z zewnątrz 
  • bez względu na to co się dzieje zachowuj bezwzględną ciszę, nie wychodź z pomieszczenia czekaj na przybycie służb ratowniczych
  • jeżeli jesteś bezpieczny ukryty w pomieszczeniu dzwoń na numer alarmowy, rozmawiaj cicho z operatorem i nasłuchuj odgłosów z otoczenia, przekaż:
   • co i gdzie się wydarzyło
   • lokalizację sprawcy i kierunek poruszania
   • liczbę sprawców, ich opis i uzbrojenie
   • podaj liczbę poszkodowanych
  • odpowiadaj na pytania operatora
  • jeżeli nie możesz rozmawiać pozostaw aktywne połączenie i pozwól słuchać operatorowi
 • jeżeli nie masz możliwości uciekać lub ukryć się, a sprawca którego celem jest zabicie jak największej liczby osób zmierza w Twoim kierunku i znajdujesz się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia – podejmij walkę z napastnikiem:
  • PAMIĘTAJ!- walczysz o swoje życie 
  • wybierz odpowiedni moment do ataku, postaraj się na moment odwrócić uwagę napastnika
  • musisz zaatakować z pełną determinacją i maksymalną agresją
  • do walki możesz wykorzystać przedmioty które masz w pobliżu: krzesło, nożyczki, długopis, szkło, dezodorant w sprayu
  • walcz do czasu unieszkodliwienia napastnika i wołaj pomocy - inne ukryte osoby mogą udzielić ci wsparcia
 • po zakończeniu strzelaniny i uwolnieniu będziesz przesłuchiwany przez Policję dlatego czekaj cierpliwie na zakończenie czynności

JEŻELI STAŁEŚ SIĘ ZAKŁADNIKIEM

RÓB, CO CI KAŻĄ. NIE GRAJ BOHATERA I NIE STAWIAJ OPORU 
NIE DYSKUTUJ Z NAPASTNIKAMI, NIE BUNTUJ SIĘ - TO MOŻE TYLKO POGORSZYĆ SYTUACJĘ. TWOIM CELEM POWINNO BYĆ PRZETRWANIE 
CZEKAJ NA AKCJĘ WYSPECJALIZOWANEJ JEDNOSTKI RATOWNICZEJ

 • nie uciekaj, jeżeli to możliwe, połóż się na ziemi, wykorzystaj naturalne osłony (np. ściana, schody, meble), rękami chroń głowę, staraj się zachować spokój
 • jeżeli masz możliwość nie kładź się na ciągach komunikacyjnych lub pod oknami
 • unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z napastnikiem – może to wzbudzić jego agresję
 • nie odwracaj się tyłem do napastnika
 • wykonuj polecenia napastników, jeżeli oczekują od ciebie odpowiedzi, udziel jej po dłuższym namyśle- unikaj dyskutowania, częstego zadawania pytań, gwałtownych ruchów, obraźliwych zwrotów
 • zawsze pytaj napastników o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otwarcia torby itp.,
 • na żądanie napastników oddaj im wszystkie przedmioty osobiste
 • nie zwracaj na siebie uwagi napastników 
 • pozbądź się niepostrzeżenie oznaki pozycji zawodowej – jej identyfikacja może spowodować agresję napastników 
 • stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od napastników wody, posiłku, opatrunku, możliwości skorzystania z toalety, udzielenia pomocy innej osobie), realizuj je i wyznaczaj kolejne
 • stawiaj sobie przyszłe cele (co będziesz robił po uwolnieniu?) - umacnia to wolę przeżycia,
 • staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – myśl pozytywnie
 • staraj się dbać o higienę osobistą
 • stosuj zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do współwięźniów – wśród nich może znajdować się ukryty napastnik
 • nie ujawniaj otoczeniu swoich obaw i słabych punktów – kontroluj swoje reakcje 
 • i wypowiedzi
 • staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia – twoje zeznania mogą pomóc Policji w dalszych działaniach
 • bądź świadom, że przy wydłużającym się czasie uwięzienia, u ciebie lub u współwięźniów może obudzić się „syndrom sztokholmski” (sympatyzowanie z prześladowcami, chęć pomagania im)
 • nie blokuj drogi ucieczki napastników

JEŻELI ZOSTAŁEŚ ZWOLNIONY W WYNIKU NEGOCJACJI LUB UDAŁO CI SIĘ UCIEC STARAJ SIĘ PRZEKAZAĆ POLICJI JAK NAJWIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT

 • napastników (liczba, opis wyglądu, broń i wyposażenie, zachowanie, charakterystyczne cechy)
 • obiektu oraz miejsca przetrzymywania zakładników 
 • zakładników (liczba, stan zdrowia, charakterystyczne cechy, itp.)
 • innych elementów mogących zagrażać zakładnikom lub interweniującym policjantom

JEŻELI ZNALAZŁEŚ SIĘ W CENTRUM LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU AKCJI ANTYTERRORYSTYCZNEJ

PAMIĘTAJ! Akcja służb ratowniczych zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, towarzyszą jej krzyki, wybuchy, strzały

 • nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – policjanci mogą uznać Cię za napastnika
 • połóż się za najbliższym ukryciem, trzymając ręce z otwartymi dłońmi na wysokości głowy
 • nie próbuj pomagać, nie atakuj napastników
 • słuchaj i wykonuj polecenia i instrukcje dawane przez policjantów – bądź świadom, że będą to działania gwałtowne, wykluczające jakiekolwiek namiastki sprzeciwu – nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub próbą dyskusji
 • nie dotykaj, nie podnoś przedmiotów pozostawionych przez napastników lub policjantów
 • nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących
 • po wydaniu polecenia opuszczenia pomieszczenia, opuść je jak najszybciej, nie zatrzymując się np. w celu zabrania rzeczy osobistych lub załatwienia potrzeby fizjologicznej
 • w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, odpowiadaj na pytania osoby prowadzącej przesłuchanie (przedstaw się i opowiedz, jak znalazłeś się w miejscu zamachu) – bądź świadom, że do chwili potwierdzenia twojej tożsamości i wykluczenia udziału w grupie napastników, będziesz traktowany jak przestępca

JEŻELI W WYNIKU POMYŁKI LUB DYNAMICZNYCH ZDARZEŃ STAŁEŚ SIĘ PRZYPADKOWYM „CELEM” AKCJI POLICYJNEJ

 • nie stawiaj oporu - opór spowoduje zwiększenie gwałtowności działań, a policjanci będą traktowali cię jak napastnika
 • wykonuj polecenia i instrukcje przekazywane przez interweniujących policjantów
 • nie próbuj wyjaśniać sprawy, zadawać pytań czy dyskutować podczas akcji policyjnej - będziesz mógł wszystko wyjaśnić po zakończeniu działań.

Źródło: https://mac.gov.pl/files/zagrozenie_terrorystyczne_1.pdf

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji w Polityce Cookies.

OK, rozumiem